21% crisiskorting
21% crisiskorting
0180-599720
UW SCHADE
UW SCHADE
0180-599720
0180-599720
Ruitreparaties
Ruitreparaties
0180-599720
Sedert 1‐1‐2018
Sedert 1‐1‐2018
0180-599720

AVG verklaring

Download versie: AVG Verklaring

Hierbij verklaart BOVAG dat ASN Autoschade De IJssel het AVG-programma heeft doorlopen en dat ASN Autoschade De IJssel zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van BOVAG heeft ASN Autoschade De IJssel kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door ASN Autoschade De IJssel zijn te vinden op pagina 2 van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 4-12-2018,

door Bovag

gevestigd te Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik

Door ASN Autoschade De IJssel is verklaard dat:
De organisatie verwerkt de volgende persoonsgegevens op basis van hieronder beschreven grondslagen:

Klant of leverancier

Persoonsgegevens: NAWTE
Overeenkomst: Opdracht of contract;
Verwerkingen: Administratie, bevestiging, uitlevering;
Verwerking door wie: Afdeling administratie, afdeling sales en afdeling inkoop;
Bewaartermijn: Gedurende het contract en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.

Toelichting:

Prospects en geïnteresseerden

Persoonsgegevens: NAWTE
Overeenkomst: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;
Verwerkingen: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;
Verwerking door wie: Afdeling communicatie, verkoop, directie, andere afdelingen en/of relatiebeheerder;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 5 jaar.

Toelichting:

Medewerkers

Persoonsgegevens: NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens;
Overeenkomst: Arbeidsovereenkomst;
Verwerkingen: Salariëring;
Verwerking door wie: HRM-afdeling;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.

Toelichting:

Medewerkersfoto's op de website

Persoonsgegevens: Naam + foto;
Overeenkomst: Aanvullende personeelsovereenkomst;
Verwerkingen: Medewerkerfoto’s op website;
Verwerking door wie: Administratie, afdeling communicatie, HR of marketing;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna maximaal 3 maanden.

Toelichting:

De organisatie verklaart verder:

Wij als organisatie hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de organisatie.

Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten waarin persoonsgegevens staan (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, enz.) naar onze privacy policy op de website van de organisatie.

Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens, die wij buiten de financiële administratie om verwerken, vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Wij als organisatie maken geen gebruik van digitale direct markering.

Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken.

Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

We hebben met alle medewerkers een workshop over privacy bescherming gevolgd.

Aldus verklaard door:

Naam organisatie: ASN Autoschade De IJssel
Naam persoon: Jeroen Jager
Plaats: Krimpen aan den IJssel
Datum: 04-05-2018